ΑΞΟΝΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA:

Το μηχανουργείο της εταιρίας ειδικεύεται στην κατασκευή και την επισκευή αξονικών συστημάτων,  μήκους έως 12 μέτρων.
Συγκεκριμένα, εισάγονται ευρωπαϊκοί ανοξείδωτοι άξονες, τύπου AISI 304L και στρέψεως Aquamet 17, σε ποιότητα επιφανείας Η9. Οι άξονες συνοδεύονται από πιστοποίηση υλικού και  αποθηκεύονται σε στοκ προς κατεργασία, σε όλες τις διαμέτρους μετρικού και αγγλοσαξωνικού συστήματος, από 25 έως 100mm. Η κατασκευή αξόνων μεγαλύτερης διαμέτρου, μέχρι και 200 mm, πραγματοποιείται κατόπιν παραγγελίας.

ΑΞΟΝΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA:

Το μηχανουργείο της εταιρίας ειδικεύεται στην κατασκευή και την επισκευή αξονικών συστημάτων,  μήκους έως 12 μέτρων.
Συγκεκριμένα, εισάγονται ευρωπαϊκοί ανοξείδωτοι άξονες, τύπου AISI 304L και στρέψεως Aquamet 17, σε ποιότητα επιφανείας Η9. Οι άξονες συνοδεύονται από πιστοποίηση υλικού και  αποθηκεύονται σε στοκ προς κατεργασία, σε όλες τις διαμέτρους μετρικού και αγγλοσαξωνικού συστήματος, από 25 έως 100mm. Η κατασκευή αξόνων μεγαλύτερης διαμέτρου, μέχρι και 200 mm, πραγματοποιείται κατόπιν παραγγελίας.