ΠΗΔΑΛΙΑ:

Το πηδάλιο αποτελεί το αρχαιότερο, αλλά και το πιο διαδεδομένο μέσο πλοήγησης στη ναυτιλία. Η σωστή κατανόηση της γεωμετρίας του, αλλά και της επιρροής του στην εκτροπή της πορείας ενός σκάφους, εντάσσεται στη ναυπηγική επιστήμη. Η ασφάλεια, αλλά και η ποιότητα της πλοήγησης, σε σημαντικό βαθμό καθορίζεται από την ικανότητα ελιγμών. Η  «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΕΛΕΣ Ε.Π.Ε «, ειδικεύεται τόσο στη μελέτη και το σχεδιασμό, όσο και στην κατασκευή πηδαλίων,  δίνοντας έμφαση στην  ευελιξία του σκάφος σας και την άνεση της θαλάσσιας πλεύσης.